Portal kościoła: z lewej herb fundatorów - Szembeków, z prawej herb Wieniawa rodziny Leszczyńskich