Opis Grobu Pańskiego w kościele Pijarów (2015)
Opis Grobu Pańskiego w kościele Pijarów (2015)