Kościół Najświętszego Salwatora w Krakowie: rzeźba św. Augustyna (XVII w.)