Kościół św. Anny: obraz św. Anny Samotrzeć w ołtarzu głównym