Fragment polichromii na sklepieniu kościoła św. Barbary w Krakowie