Jedna z polichromii na stropie nawy kościoła św. Floriana w Krakowie