Kościół św. Idziego w Krakowie - krucyfiks w tęczy (ok. 1520)