Kościół św. Idziego w Krakowie - jedna z figur w prezbiterium