Szczegół z organów w kościele św. Katarzyny w Krakowie