XVII-wieczny krucyfiks w tęczy kościoła św. Katarzyny w Krakowie