Herb Półkozic na zworniku sklepienia prezbiterium kościoła św. Katarzyny w Krakowie
Herb Półkozic na zworniku sklepienia prezbiterium kościoła św. Katarzyny w Krakowie