10 kwietnia 2010: flaga udekorowana kirem na wieży zamku na Wawelu