10 kwietnia 2010: pod krzyżem katyńskim
10 kwietnia 2010: pod krzyżem katyńskim