VII Małopolski Piknik Lotniczy: niefortunny skoczek, który wylądował wśród widzów...