VII Małopolski Piknik Lotniczy: PZL TS-8 Bies (SP-YBD)