VII Małopolski Piknik Lotniczy: Dornier Do-27 z 1960 roku (D-EOAD)