VII Małopolski Piknik Lotniczy: grupa akrobacyjna Żelazny