VII Małopolski Piknik Lotniczy: filmowanie z Antka