VII Małopolski Piknik Lotniczy: kobra w wykonaniu Jurgisa Kairysa