Wieża kościoła św. Józefa widziana z Kopca Krakusa - z tyłu kościół Misjonarzy, kościół św. Katarzyny i Wawel