Tabliczka nagrobna z dawnego cmentarza, wmurowana w ścianę przy Drodze Krzyżowej naprzeciw kościoła reformatów w Krakowie