Rzeźba ze zwieńczenia frontonu Teatru Słowackiego w Krakowie