Tablica na ścianie budynku przy ulicy Senackiej, upamiętniająca proces działaczy PSL i WiN z 1947 roku