XVIII-wieczna tablica fundacyjna w przedsionku cerkwi w Krempnej