Wysoka z Krywania — w lewym dolnym rogu odbudowane Schronisko pod Wagą