Widok z Krzyżnego: Mały Lodowy, Pośrednia Grań, Ostry