Kościół śś. Piotra i Pawła w Lachowicach: św. Paweł w zwieńczeniu ołtarza