Dziura po kuli w okiennicy schronu w Lesie Wolskim