Widok z Leskowca na koronkę Beskidu Wyspowego — od lewej: Śnieżnica, Lubogoszcz, Ćwilin, Mogielica i Szczebel