Historia krzyża na Łopieniu - kartka z księgi pamiątkowej przy krzyżu