Wpis w księdze pamiątkowej przy krzyżu na Łopieniu