Kościół Trójcy Św. w Łopusznej: podobizny św. Pawła i św. Jana w predelli tryptyku koronacji NMP