Stok narciarski na Mosornym Groniu - widok z Małej Babiej