Kościół św. Marcina w Marcyporębie: Matka Boska w ołtarzu głównym