Kościół św. Marcina w Marcyporębie: portal długoszowski z bocznej kruchty