Płyta nagrobna w Kaplicy Książęcej w katedrze w Miśni