Drzwi do północnej kruchty kościoła św. Bartłomieja w Mogile