XVII-wieczne malowidło na zapleckach ław w kapitularzu klasztoru cystersów w Mogile