NATO Days, Ostrawa 2010: Jak-40 czeskich sił powietrznych