NATO Days, Ostrawa 2011: Jak-40 czeskich sił powietrznych