Kościół w Odporyszowie: krucyfiks na południowej ścianie nawy