Widok z Prypeci na odległe o prawie 12 km Oko Moskwy