Orla Perć, czerwiec 2003: pierwsze łańcuchy od strony Małej Buczynowej