Orla Perć, czerwiec 2003: ubezpieczenia były wtedy w gorszym stanie...