Kościół św. Andrzeja w Osieku: epitafium rodziny Laryssów