Kościół św. Andrzeja w Osieku: epitafium księdza proboszcza Jana Wirmanskiego (zm. 1888)