Kościół św. Andrzeja w Osieku: figura z bocznego ołtarza