4. národné letecké dni, Piešťany: Mi-24 helicopters (Slovak Air Force)