4. národné letecké dni, Piešťany: desant słowackich spadochroniarzy