4. národné letecké dni, Piešťany: włoski pilot Typhoona